Liczne certyfikaty i zezwolenia

Nasze kwalifikacje potwierdzają liczne certyfikaty i zezwolenia. Posiadamy między innymi prestiżowy certyfikat GMP wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Certyfikat PCA przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji oraz zatwierdzenie
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na badanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wysoki standard badań

Zaangażowanie i dbałość o jakość usług to dla nas priorytet.
Dlatego działamy zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości, dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością oraz zgodnie z aktualnym ustawodawstwem.

Badania wody

Oferujemy usługi z zakresu badań wody spożywczej oraz produkcyjnej. Nasze badania obejmują analizę mikrobiologiczną, fizykochemiczną, a także badanie na obecność Legionelli. MIKROLAB posiada Zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Certyfikat PCA na badanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania kosmetyków

Oferujemy kompleksowy pakiet badań kosmetyków odpowiadający najwyższym standardom na każdym etapie produkcji – od momentu opracowania produktu do chwili oddania go w ręce użytkownika.

Monitorowanie środowiska

Jedną z naszych specjalizacji jest badanie powietrza oraz czystości mikrobiologicznej produktów i środowiska wytwarzania w celu zapewnienia jak najwyższej ochrony mikrobiologicznej i zapobieganiu zakażeniom.