Konferencja „Makro- kierunki w mikro-biologii”

Szanowni Państwo,
Niezmiernie nam miło poinformować, iż Laboratorium Mikrolab Sp. z o.o. zostało Sponsorem Konferencji „Makro-kierunki w mikro-biologii” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów. Konferencja odbędzie się 2 grudnia 2019r. w Warszawie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy do spotkania, rozmów i dyskusji z naszym zespołem w trakcie trwania tego wydarzenia. Do zobaczenia!

Artykuł ŚPK

W najnowszym numerze Świata Przemysłu Kosmetycznego 3/2019 ukazał się artykuł Eweliny Bartosz – kierownika ds. Badań, Mikrobiologa QP „Środowisko wytwarzania w zakładzie produkującym kosmetyki”. Zapraszamy do lektury!

Cały artykuł

ocena PCA

Szanowni Państwo,
Po przeprowadzonej w dniu 24.06.2019 r. ocenie Polskie Centrum Akredytacji wydało Certyfikat potwierdzający, że Laboratorium Mikrolab Sp. z o.o. spełnia wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1531.

Zatwierdzenie Sanpeidu.

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować iż, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie po przeanalizowaniu wniosku oraz w wyniku oceny przeprowadzonej w dniu 24.07.2019 r. na miejscu wykonywania badań stwierdził, iż Laboratorium Mikrolab pracuje w udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań. W związku z powyższym Laboratorium Mikrolab Sp. z o. otrzymało zatwierdzenie przez Państwową Inspekcję Sanitarną na badanie mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.