Aktualności

Aktualne Zatwierdzenie Sanepidu na badanie wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie po przeanalizowaniu wniosku oraz w wyniku oceny przeprowadzonej w dniu 26.07.2018 r. stwierdził, iż laboratorium MIKROLAB pracuje w udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody a tym samym zostaje zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Pełna treść Decyzji DE HKN/00286/2018