Badania mikrobiologiczne

ANALIZY CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ PRODUKTÓW

WYMAGANIA PRAWNE

Analiza czystości mikrobiologicznej produktu jest obligatoryjnym wymogiem dla producentów oraz dystrybutorów produktów kosmetycznych – Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych.

KRYTERIA OCENY PRODUKTÓW I METODY BADAŃ:

Metody AKREDYTOWANE przez PCA, Nr AB 1531

 1. Procedura metodyczna opracowana przez Mikrolab sp. z o.o w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002r. Dz. U. nr 9, poz. 107 w zakresie następujących oznaczeń:
 • ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych w 1g
 • Pseudomonas aeruginosa w 0,1 g
 •  Staphylococcus aureus w 0,1 g
 • Candida albicans w 0,1 g
 1. Normy PN EN ISO w zakresie następujących oznaczeń:
 • Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych wg PN-EN ISO 21149:2017-07
 • Liczba pleśni i drożdży wg PN-EN ISO 16212:2017-08
 • Obecność Pseudomonas aeruginosa w 1 g próbki wg PN-EN ISO 22717:2016-01
 • Obecność Staphylococcus aureus w 1 g próbki wg PN-EN ISO 22718:2016-01
 • Obecność Escherichia coli w 1 g próbki wg PN-EN ISO 21150:2016-01
 • Obecność Candida albicans w 1 g próbki wg PN-EN ISO 18416:2016-01

Kryteria akceptacji wg normy PN-EN ISO 17516:2014-11