Badania właściwości przeciwdrobnoustrojowych

Badania wykonywane jest w celu potwierdzenia lub wykluczenia właściwości przeciwdrobnoustrojowych produktu wobec wybranych szczepów testowych.

JAKIE BADANIA OFERUJEMY?

  • badanie metodą dyfuzyjną
  • badanie metodą zawiesinową

KRYTERIA OCENY I METODY BADAŃ:

  • procedura badawcza

Kryteria oceny:

  • efekt działania przeciwdrobnoustrojowego produktu wyraża się stopniem redukcji liczby drobnoustrojów w badanej próbce po określonym czasie kontaktu w stosunku do liczby drobnoustrojów w próbie kontrolnej  – metoda zawiesinowa
  • efekt działania przeciwdrobnoustrojowego produktu wyraża się wielkością strefy zahamowania wzrostu badanych drobnoustrojów  – metoda krążkowa