Decyzja PCA

Szanowni Państwo,

pozytywny rezultat ostatniego audytu tylko potwierdza standard wykonywanych przez nas badań. Dlatego też uprzejmie informujemy, że z dniem 3 października 2017 r. Polskie Centrum Akredytacji podjęło decyzję o utrzymaniu akredytacji Nr AB 1531 w uzgodnionym zakresie akredytacji.

Badania wody

Oferujemy usługi z zakresu badań wody spożywczej oraz produkcyjnej. Nasze badania obejmują analizę mikrobiologiczną, fizykochemiczną, a także badanie na obecność Legionelli. MIKROLAB posiada Zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Certyfikat PCA na badanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania kosmetyków

Oferujemy kompleksowy pakiet badań kosmetyków odpowiadający najwyższym standardom na każdym etapie produkcji – od momentu opracowania produktu do chwili oddania go w ręce użytkownika.

Monitorowanie środowiska

Jedną z naszych specjalizacji jest badanie powietrza oraz czystości mikrobiologicznej produktów i środowiska wytwarzania w celu zapewnienia jak najwyższej ochrony mikrobiologicznej i zapobieganiu zakażeniom.