Ocena Bezpieczeństwa

WYMAGANIA PRAWNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącego produktów kosmetycznych, Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego jest obligatoryjnym wymogiem prawnym.

Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego przeprowadzana jest na podstawie informacji otrzymanych od producenta produktu (składu produktu, specyfikacji dla poszczególnych składników i wyników badań) oraz toksykologicznych baz danych.

Raport z oceny bezpieczeństwa jest kluczowym elementem dokumentacji produktu kosmetycznego. Tylko produkty, które pozytywnie przejdą ocenę bezpieczeństwa, mogą zostać wypuszczone do obrotu.

Pomagamy w:

  • opracowaniu niezbędnego zakresu badań
  • weryfikacji etykiety oraz składu INC
  • notyfikacji produktu w Bazie CPNP

Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego przeprowadzana jest zgodnie z aktualnym ustawodawstwem.