Ocena czystości mikrobiologicznej powietrza w obiektach użyteczności publicznej

WYMAGANIA PRAWNE

W krajach Unii Europejskiej wytyczne dotyczące ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy reguluje dyrektywa 2000/54/WE z dnia 18 września 2000 r. Zgodnie z Dyrektywą obowiązkiem pracodawcy jest m.in. zapewnienie powietrza na odpowiednim poziomie czystości mikrobiologicznej.

Wytyczne do oceny narażenia na mikroorganizmy i endotoksyny zawieszone w powietrzu na stanowiskach pracy, a także metody pomiaru określa norma PN-EN 13098.

DLACZEGO NALEŻY BADAĆ JAKOŚĆ MIKROBIOLOGICZNĄ POWIETRZA W OBIEKTACH PUBLICZNYCH?

Źródłem zanieczyszczeń biologicznych powietrza pomieszczeń biurowych mogą być pracownicy, pyły pochodzenia organicznego, wyposażenie budynków oraz powietrze przenikające przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne.

Wobec zagrożeń związanych z obecnością szkodliwych czynników biologicznych w pomieszczeniach, konieczna jest regularna kontrola poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza.

Dobra jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych to gwarancja zdrowia człowieka.

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ?

Mikrolab świadczy usługi badania czystości powietrza w obiektach użyteczności publicznejdla:

  • przedsiębiorców i instytucji
  • placówek użyteczności publicznej
  • zakładów opieki zdrowotnej i szpitali
  • banków komórek macierzystych
  • specjalistycznych laboratoriów badawczych
  • klientów indywidualnych

JAKIE BADANIA OFERUJEMY?

Ocenę czystości mikrobiologicznej powietrza metodą wolumetryczną akredytowaną.

Kryteria oceny i metody badań wg:

  • akredytowanej procedury metodycznej, opracowanej w laboratorium Mikrolab