Aktualności

ocena PCA

Szanowni Państwo,
Po przeprowadzonej w dniu 24.06.2019 r. ocenie Polskie Centrum Akredytacji wydało Certyfikat potwierdzający, że Laboratorium Mikrolab Sp. z o.o. spełnia wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1531.