Osiągnięcia

Najwyższa jakość badań to jeden z filarów, na których opiera się działalność MIKROLAB

Certyfikat PCA

Przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikat PCA nr AB 1531 formalnie potwierdza niezależność, kompetencje, bezstronność laboratorium oraz zgodność działań z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Certyfikat PCA nr AB 1531 – Zobacz

Zakres akredytacji nr AB 1531 – Zobacz

Certyfikat GMP

Lider polskiego rynku w badaniach produktów otrzymał już w 2006 roku prestiżowy Certyfikat GMP wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Certyfikat GMP to gwarancja przestrzegania Dobrych Praktyk Produkcyjnych na każdym etapie badania, od przyjęcia próbki do wydania świadectwa.

Certyfikat GMP-Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi – Dowiedz się więcej

Certyfikat GMP-Badane produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi –Dowiedz się więcej

Decyzje

Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego oraz badanego produktu leczniczego (produkt do badań klinicznych)

Nieprzerwanie od 2004 roku MIKROLAB, jako jedne z pierwszych niezależnych Laboratoriów w Polsce specjalizuje się w mikrobiologii farmaceutycznej. Działalność w tej dziedzinie rozwijana jest dzięki otrzymanemu Zezwoleniu GIF na wytwarzanie lub import produktu leczniczego oraz wytwarzanie badanego produktu leczniczego. W świetle prawa MIKROLAB traktowany jest jak wytwórca leków.

Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego oraz wytwarzanie badanego produktu leczniczego – Dowiedz się więcej

Zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej na badania wody

Zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej na badania wody MIKROLAB uzyskał już w 2011 roku. Powyższe Zatwierdzenie daje pewność, że badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody basenowej wykonywane są z zastosowaniem uznanych powszechnie norm, standardów oraz procedur badawczych, a pobór wody dokonywany jest przez uprawnionych próbkobiorców.

Zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej na badania wody – Dowiedz się więcej

Badania biegłości

Mikrolab od początku działalności bierze czynny udział w badaniach biegłości oraz porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez akredytowanych i wiodących organizatorów krajowych i zagranicznych.

Udział w tych programach potwierdza wiarygodność wyników badań oraz kompetencje laboratorium.
Spełnienia takich samych wysokich wymogów jakościowych oczekujemy również od naszych dostawców. Przy ich wyborze kierujemy się jasno określonymi kryteriami. Informujemy dostawców o naszych wymaganiach w kwestii zapewnienia jakości, a ich spełnienie jest kontrolowane poprzez system raportowania oraz audytów.

Nasi Klienci to znaczące Firmy na rynku krajowym i zagranicznym między innymi: L’Oreal (Kosmepol Polska), Johnson, Oriflame, Soraya, Dermika, Dax Cosmetics, Unia, Celon Pharma, Lek