Osiągnięcia

Najwyższa jakość badań to jeden z filarów, na których opiera się działalność MIKROLAB

Certyfikat PCA

Przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikat PCA nr AB 1531 formalnie potwierdza niezależność, kompetencje, bezstronność laboratorium oraz zgodność działań z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Certyfikat PCA nr AB 1531 –Zobacz

Zakres akredytacji nr AB 1531 – Zobacz

Certyfikat GMP

Lider polskiego rynku w badaniach produktów otrzymał już w 2006 roku prestiżowy Certyfikat GMP wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Certyfikat GMP to gwarancja przestrzegania Dobrych Praktyk Produkcyjnych na każdym etapie badania, od przyjęcia próbki do wydania świadectwa.

Certyfikat GMP-Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi – Dowiedz się więcej

Certyfikat GMP-Badane produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi –Dowiedz się więcej

Decyzje

Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego oraz badanego produktu leczniczego (produkt do badań klinicznych)

Nieprzerwanie od 2004 roku MIKROLAB, jako jedne z pierwszych niezależnych Laboratoriów w Polsce specjalizuje się w mikrobiologii farmaceutycznej. Działalność w tej dziedzinie rozwijana jest dzięki otrzymanemu Zezwoleniu GIF na wytwarzanie lub import produktu leczniczego oraz wytwarzanie badanego produktu leczniczego. W świetle prawa MIKROLAB traktowany jest jak wytwórca leków.

Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego oraz wytwarzanie badanego produktu leczniczego – Dowiedz się więcej

Zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej na badania wody

Zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej na badania wody MIKROLAB uzyskał już w 2011 roku. Powyższe Zatwierdzenie daje pewność, że badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody basenowej wykonywane są z zastosowaniem uznanych powszechnie norm, standardów oraz procedur badawczych, a pobór wody dokonywany jest przez uprawnionych próbkobiorców.

Zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej na badania wody – Dowiedz się więcej

Badania biegłości

Mikrolab od początku działalności bierze czynny udział w badaniach biegłości oraz porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez akredytowanych i wiodących organizatorów krajowych i zagranicznych.

Udział w tych programach potwierdza wiarygodność wyników badań oraz kompetencje laboratorium.
Spełnienia takich samych wysokich wymogów jakościowych oczekujemy również od naszych dostawców. Przy ich wyborze kierujemy się jasno określonymi kryteriami. Informujemy dostawców o naszych wymaganiach w kwestii zapewnienia jakości, a ich spełnienie jest kontrolowane poprzez system raportowania oraz audytów.

Nasi Klienci to znaczące Firmy na rynku krajowym i zagranicznym między innymi: L’Oreal (Kosmepol Polska), Johnson, Oriflame, Soraya, Dermika, Dax Cosmetics, Unia, Celon Pharma, Lek