Probiotyki

WYMAGANIA PRAWNE

Probiotyki, zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia zaliczane są do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Probiotyki to mikroorganizmy, które podawane w odpowiedniej dawce i postaci jako preparaty farmaceutyczne lub dodane do żywności, korzystnie wpływają na organizm człowieka poprzez poprawę równowagi ekosystemu jelitowego. Do najczęściej wykorzystywanych probiotyków należą bakterie produkujące kwas mlekowy z rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium.

DLACZEGO NALEŻY BADAĆ PREPARATY PROBIOTYCZNE?

Preparaty probiotyczne, aby zapewnić pozytywny wpływ na zdrowie konsumenta, muszą zawierać odpowiednią ilość bakterii probiotycznych w dawce produktu. Badanie probiotyków upewnia producenta, że zawartość zdolnych do życia drobnoustrojów odpowiada liczbie deklarowanej.

NASZE CERTYFIKATY I ZEZWOLENIA

Firma Mikrolab posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie (badanie) produktów leczniczych oraz badanych produktów leczniczych (do badań klinicznych) w zakresie kontroli jakości mikrobiologicznej produktów niesterylnych.

Firma Mikrolab posiada certyfikat GMP zatwierdzony przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

JAKIE BADANIA OFERUJEMY?

Badanie zgodności liczby drobnoustrojów zawartych w probiotykach z liczbą drobnoustrojów deklarowaną przez producenta.

Kryteria oceny produktów i metody badań:

  • zwalidowane procedury metodyczne opracowane w laboratorium Mikrolab
  • metodyki klienta