Suplementy diety

WYMAGANIA PRAWNE

Zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, suplementy diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplementy diety są  skoncentrowanym źródłem witamin, składników mineralnych lub innych. Występują w formie charakterystycznej dla doustnych produktów leczniczych, bardzo często produkowane są przez firmy farmaceutyczne.

DLACZEGO NALEŻY BADAĆ CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNĄ SUPLEMENTÓW DIETY?

Suplementy diety stosowane są dla poprawy funkcjonowania organizmu człowieka. Uzupełniają dietę o składniki mineralne, witaminy i inne substancje odżywcze. Istotne jest, aby produkty spełniały odpowiednie kryteria czystości mikrobiologicznej. Obecność drobnoustrojów w produkcie może niekorzystnie wpływać na jakość produktu lub zdrowie konsumenta. Zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej suplementów diety powinno być celem producenta.

NASZE CERTYFIKATY I ZEZWOLENIA

Firma Mikrolab posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr akredytacji AB 1531, rozszerzony na badania suplementów diety z dniem 21.12.2016 r.
Firma Mikrolab posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie (badanie) produktów leczniczych oraz badanych produktów leczniczych (do badań klinicznych) w zakresie kontroli jakości mikrobiologicznej produktów niesterylnych.
Firma Mikrolab posiada certyfikat GMP zatwierdzony przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

JAKIE BADANIA OFERUJEMY?

 1. Analizy czystości mikrobiologicznej produktów niezbędne przy zwalnianiu serii
 2. Badania stabilności mikrobiologicznej w czasie magazynowania
 3. Analizy na etapie badawczo – rozwojowym

Analizy mikrobiologiczne wykonujemy w zakresie oznaczeń

 • Ogólnej liczby mikroorganizmów tlenowych
 • Ogólnej liczby drożdży/pleśni
 • Obecności/Liczby  Escherichia coli
 • Obecności Staphylococcus aureus
 • Obecności Pseudomonas aeruginosa
 • Obecności Salmonella
 • Obecności Clostridium
 • Obecności Candida albicans
 • Obecności/liczby tolerujących żółć bakterii Gram – ujemnych


Kryteria oceny produktów i metody badań:
Analizy czystości mikrobiologicznej suplementów diety wykonujemy według ustalonych z klientem specyfikacji mikrobiologicznych, w oparciu o wymagania dla produktów spożywczych lub produktów leczniczych:

 1. Ph. Eur.
 2. Norm:
 • PN-EN ISO 4833-1:2013-12
 • PN-ISO 21527-1:2009
 • PN- ISO 16649-2:2004
 • PN- ISO 21528-2:2017-08
 • PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004
 • PN-EN ISO 6579-1:2017-04 z wył. pkt. 9.5 dotyczącego badań potwierdzających