Woda produkcyjna, technologiczna

WYMAGANIA PRAWNE

Woda produkcyjna to woda wodociągowa lub uzdatniona, stosowana jako surowiec, ale również do procesów mycia i dezynfekcji. Badanie wody produkcyjnej wykonuje się stosownie z  Ph. Eur. Zgodnie z wymaganiami powyższego dokumentu oceniamy zgodność wody pod kątem czystości mikrobiologicznej.

DLACZEGO NALEŻY BADAĆ WODĘ PRODUKCYJNĄ?

Woda jest podstawowym surowcem do produkcji leków, kosmetyków i innych produktów. Monitorując jakość wody, zapobiegamy problemom na linii produkcyjnej, zapewniamy jakość produktów oraz bezpieczeństwo użytkowników.  Szczególnie ważne jest sprawdzanie jakości wody uzdatnionej magazynowanej lub transportowanej.

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ?

  • producentów produktów kosmetycznych
  • producentów produktów farmaceutycznych
  • innych produktów
  • do producentów i dostawców wody uzdatnionej.

NASZE CERTYFIKATY I ZEZWOLENIA

Firma Mikrolab posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie (badanie) produktów leczniczych oraz badanych produktów leczniczych (do badań klinicznych) w zakresie kontroli jakości mikrobiologicznej produktów niesterylnych. Posiadamy certyfikat GMP zatwierdzony przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Firma Mikrolab posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 1531.

JAKIE BADANIA OFERUJEMY?

  1. Monitorowanie czystości bakteriologicznej wody oczyszczonej w przemyśle farmaceutycznym,  kosmetycznym i innym.
  2. Ekspertyzy mikrobiologiczne, mające na celu podniesienie jakości wody oczyszczonej lub innej uzdatnionej.
  3. Ekspertyzy mikrobiologiczne, mające na celu rozwiązywanie problemów powstałych na linii produkcyjnej w procesach mycia i dezynfekcji.

Wykonujemy analizy wody oczyszczonej, demineralizowanej i innej, wykorzystywanej w procesach technologicznych i produkcyjnych.

Kryteria oceny  i metody badań:

  • Badania wody oczyszczonej wykonujemy metodą akredytowaną według Ph. Eur
  • Ekspertyzy według własnych ustaleń i potrzeb wynikających z zaistniałego problemu