Woda w basenach kąpielowych

WYMAGANIA PRAWNE

Badanie wody i jej ocena wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015r. „W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach”.

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ?

Mikrolab świadczy usługi analiz wody na zlecenie m.in. :

 • właścicieli basenów
 • pływalni
 • aquaparków

Możemy również służyć pomocą w przypadku konieczności oceny jakości wody w kąpieliskach, w wodach stojących jak jeziorka czy zbiorniki powierzchniowe.

JAKIE BADANIA OFERUJEMY?

Analizy jakości wody wykonujemy w zakresie:

 1. ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze odżywczym w 36°C
 2. liczby bakterii Escherichia coli
 3. liczby bakterii grupy coli
 4. liczby gronkowców koagulazo-dodatnich
 5. liczby bakterii Pseudomonas aeruginosa
 6. liczby bakterii  Legionella sp.
 7. chlor ogólny
 8. chlor wolny

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ?

W związku z obowiązkiem badania wody ciepłej w kierunku Legionella sp. w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładów opieki zdrowotnej zamkniętej naszymi klientami są min:

 • właściciele domów spokojnej starości
 • właściciele domów opieki
 • zakłady karne
 • hotele
 • bursy
 • oraz wiele innych placówek

METODA BADAŃ

Badanie wykonujemy metodą akredytowaną według PN EN ISO 11731-2017-08.