Aktualności

Zatwierdzenie GIS

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 20 maja 2011r nasze Laboratorium otrzymało zatwierdzenie Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej na badanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie oznaczania nstępujących wskażników bakteriologicznych: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ± 2°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfingers ( łącznie ze sporami ), bakterie przetrwalnikujące beztlenowe redukujące siarczyny (clostridia), Legionella spp.