Aktualności

Zatwierdzenie Sanpeidu.

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować iż, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie po przeanalizowaniu wniosku oraz w wyniku oceny przeprowadzonej w dniu 24.07.2019 r. na miejscu wykonywania badań stwierdził, iż Laboratorium Mikrolab pracuje w udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań. W związku z powyższym Laboratorium Mikrolab Sp. z o. otrzymało zatwierdzenie przez Państwową Inspekcję Sanitarną na badanie mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.