Legionella

Bakterie Legionella mogą powodować m.in. chorobę legionistów lub gorączkę Pontiac, zwłaszcza u osób z osłabioną odpornością, osób starszych oraz dzieci. Bakterie dostają się do organizmu wraz z wodno-powietrznym aerozolem pochodzącym na przykład z instalacji wodnych lub klimatyzacji. Choroby powodowane przez ten mikroorganizm są niebezpieczne i znajdują się na liście chorób zakaźnych obowiązkowo rejestrowanych.

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ?

W związku z obowiązkiem badania wody ciepłej w kierunku Legionella sp w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładów opieki zdrowotnej zamkniętej, naszymi klientami są m.in.:

  • właściciele domów spokojnej starości
  • właściciele domów opieki
  • zakłady karne
  • hotele
  • bursy
  • oraz wiele innych placówek

NASZE CERTYFIKATY I ZEZWOLENIA

MIKROLAB posiada zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej na badania wody. Wyniki badań honorowane są przez placówki sanitarne.

Posiadamy Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 1531.

METODA BADAŃ

Badanie wykonujemy metodą akredytowaną według

PN – EN ISO 11731:2017-08

PN – EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12