Testy konserwacji

WYMAGANIA PRAWNE

W Unii Europejskiej, a tym samym w Polsce, przepisy prawa dotyczące produktów kosmetycznych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. Zgodnie z którym producent ma obowiązek posiadać wyniki badań obciążeniowych produktów, czyli przeprowadzać tzw. Test Konserwacji.

Przeprowadzenie testów konserwacji dla produktów farmaceutycznych reguluje  Ph. Eur.

CO TO JEST TEST KONSERWACJI I DLACZEGO GO WYKONUJEMY?

Test Konserwacji czyli ocena skuteczności działania środków konserwujących, inaczej określenie ochrony przeciwdrobnoustrojowej zwany również Testem Obciążeniowym (Challange Test).

Zadaniem środków konserwujących jest ochrona produktu przed rozwojem drobnoustrojów  w tym  drobnoustrojów chorobotwórczych. Test konserwacji jest to badanie, które sprawdza prawidłowe działanie konserwantu zastosowanego w produkcie.

Badanie to wykonuje się:

  • na etapie laboratoryjnego opracowywania produktu w celu potwierdzenia prawidłowego działania środków konserwujących
  • w seriach produkcyjnych dla potwierdzenia że proces technologiczny nie wpływa na stabilność układu konserwującego
  • dla zabezpieczenia produktu w wypadku niekontrolowanego zanieczyszczenia podczas użytkowania przez konsumenta bądź magazynowania
  • dla potwierdzenia stabilności konserwantów w okresie ważności produktów
  • dla oceny bezpieczeństwa w przypadku występowania szczepów środowiskowych stwarzających problemy mikrobiologiczne

CO NAS WYRÓŻNIA

Wieloletnia praktyka w oparciu o doświadczenie mikrobiologa Elżbiety Seroczyńskiej, wyniesione z prac badawczych nad środkami konserwującymi w firmie Uroda (następnie Cussons Polska) i rejestracji na polski rynek takich konserwantów jak Kathon, Germall  oraz wieloletniej współpracy z firmami Room and Haas i Lonza.


NASZE CERTYFIKATY I ZEZWOLENIA

Firma Mikrolab posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji nr akredytacji AB 1531

JAKIE BADANIA OFERUJEMY?

  1. wykonanie testów konserwacji metodą akredytowaną wg PN-EN ISO 11930:2019-03
  2. wykonanie testów konserwacji metodą akredytowaną wg Ph. Eur. 9.0. wydanie z 2017 r.
  3. pomoc w doborze środków konserwujących na etapie wdrożeniowo badawczym
  4. usługi doradcze w zakresie stosowania środków konserwujących