Infolinia: 22 810 80 17  Badanie wody: 732 080 317  biuro@mikrolab.waw.pl  
WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

JAKIE BADANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA OFERUJEMY?

Oferujemy analizy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na zgodność Rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie następujących oznaczeń:

Mikrobiologicznych wg norm ISO

 1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C
 2. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C
 3. Liczba bakterii Escherichia coli 
 4. Bakterii grupy coli
 5. Liczba enterokoków kałowych
 6. Liczbę Clostridium perfringens
 7. Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa
 8. Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia)
 9. Liczba bakterii Legionella

Pobierz zlecenie

Fizykochemicznych wg norm ISO

 1. Mętność
 2. Barwa (Pt)
 3. Zapach
 4. Odczyn (pH)
 5. Twardość ogólna (CaCO3)
 6. Żelazo ogólne (Fe)
 7. Mangan (Mn)
 8. Chlorki (Cl)
 9. Jon Amonowy (NH4)
 10. Azotany (NO3)
 11. Azotyny (NO2)
 12. Utlenialność (O2)
 13. Przewodność elektryczna właściwa (25°C)
 14. Siarczany (SO4)
 15. Zasadowość ogólną
 16. Zasadowość z fenoloftaleiną
 17. Wapń (Ca)
 18. Magnez (Mg)
 19. Wodorowęglany (HCO3)
 20. Fluorki (F)
 21. Sucha pozostałość
 22. Sód (Na)
 23. Potas (K)
 24. Fosforany (PO4)
 25. Krzemionka (SiO2)
 26. Smak
 27. Glin (AL)
 28. Arsen (As)
 29. Bar (Ba)
 30. Bor (B)
 31. Chrom (Cr)
 32. Cyna (Sn)
 33. Cynk (Zn)
 34. Kadm (Cd)
 35. Kobalt (Co)
 36. Miedź (Cu)
 37. Molibden (Mo)
 38. Nikiel (Ni)
 39. Ołów (Pb)
 40. Rtęć (Hg)
 41. ChZTcr
 42. Ogólny węgiel organiczny (OWO)
 43. Bilans jonowy 

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ?

Laboratorium wykonuje analizy mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne wody dla:

 1. przyłączy wodociągowych
 2. szkół, przedszkoli, żłobków
 3. obiektów gastronomicznych
 4. branży hotelarskiej
 5. wspólnot mieszkaniowych
 6. placówek użyteczności publicznej
 7. zakładów opieki zdrowotnej i szpitali
 8. klientów indywidualnych

WYMAGANIA PRAWNE

Badania wody i kryteria oceny wykonywane są zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

NASZE CERTYFIKATY I ZEZWOLENIA

MIKROLAB posiada Zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej na badanie wody. Wyniki badań są akceptowane przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne oraz Nadzór Budowlany.

Badania wykonywane są metodami akredytowanymi przez PCA

Mikrolab posiada Certyfikat Akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, nr AB 1531.

DLACZEGO NALEŻY WYKONYWAĆ BADANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia reguluje wymagania dotyczące obowiązku kontroli jakości wody. Dotyczy to wszystkich obiektów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Za jakość wody podawanej w urządzeniach wodociągowych odpowiedzialni są: przedsiębiorstwa wodociągowe i władze samorządowe, podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, lub w podmiotach działających na przemyśle spożywczym, wykorzystujących wodę przeznaczoną do spożycia.

Producenci zobowiązani są do wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia pod kątem twardości wody poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych w laboratoriach zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Duża część gospodarstw domowych korzystających z indywidualnego ujęcia (studnie kopane i głębinowe), użytkuje wodę, która nie nadaje się do spożycia. Często w studniach woda wymaga dezynfekcji i uzdatniania. Bliska obecność szamba, związki organiczne pochodzące z działalności rolniczej (pestycydy, herbicydy), metale ciężkie, intensywne stosowanie farmaceutyków w hodowli, sprzyjają zakażeniom i zanieczyszczeniom wody, która nie tylko nie spełnia wymagań normy, nie nadaje się do użytkowania, ale może być niebezpieczna dla zdrowia. Dlatego zaleca się badać wodę ze studni w labolatroiach.

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne wód pochodzą najczęściej z wydzielin ludzkich lub zwierzęcych. Szczególnie niebezpieczne są zanieczyszczenia ściekami. Wodę analizuje się pod kątem twardości wody oraz obecności bakterii wskaźnikowych takich jak: bakterie z grupy coli, Escherichia coli. Jeśli zostanie stwierdzona ich obecność może to świadczyć o zanieczyszczeniu wody fekaliami. Obecność ich w wodzie wiąże się z koniecznością podjęcia natychmiastowych działań naprawczych.

Zważywszy na podejmowane w ostatnim czasie akcje promujące picie wody „prosto z kranu”, szczególnie istotnym jest, aby dostarczana woda nie zawierała żadnych przekroczeń mikrobiologicznych z uwagi na zagrożenia zdrowotne związane ze spożywaniem wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie.

Konsekwencją wypicia skażonej mikrobiologicznie wody może być ryzyko zachorowania lub, w skrajnych przypadkach, utraty życia – najbardziej narażone są małe dzieci, osoby starsze, chore i o obniżonej odporności. Z tego powodu tak istotne są rutynowe i kontrolne badania mikrobiologiczne wody. Pozwalają one szybko wykryć potencjalną obecność drobnoustrojów patogennych i zminimalizować ich negatywne działanie na użytkownika.

W przypadku zanieczyszczenia chemicznego wody do picia różni się ono od tych związanych z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym. Zanieczyszczenie chemiczne wynika przede wszystkim ze zdolności substancji chemicznych do wywoływania szkodliwych skutków dla zdrowia konsumenta w wyniku długotrwałego narażenia.

Oceniając jakość wody, zwłaszcza w przypadku korzystania z indywidualnego ujęcia, istotne jest przeprowadzanie regularnych badań w celu monitorowania jej stanu. Badania wody ze studni oraz analiza twardości wody są kluczowe, aby zapewnić, że woda spełnia normy jakościowe i jest bezpieczna do spożycia. Badanie wody ze studni pozwala identyfikować potencjalne zagrożenia mikrobiologiczne i chemiczne, które mogą wpływać na jakość wody. Z kolei badanie twardości wody pomaga zrozumieć jej skład mineralny, mający znaczenie zarówno dla zdrowia, jak i utrzymania prawidłowego funkcjonowania instalacji wodociągowych. Działania te są istotne dla ochrony zdrowia publicznego i utrzymania wysokich standardów jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Oferujemy usługi z zakresu badań wody spożywczej. Nasze badania obejmują analizę mikrobiologiczną i fizykochemiczną.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi Opinie

Opinie publikowane na stronie wg Polityki Opinii

Ilość przebadanych próbek
500000Ilość przebadanych próbek
Audytów organów kontrolnych i klientów
500Audytów organów kontrolnych i klientów
Zadowolonych klientów
15000Zadowolonych klientów
Lat doświadczenia
30Lat doświadczenia

Skontaktuj się

Mikrolab sp z o.o.
ul. Lubelska 5/7
03-802 Warszawa
biuro@mikrolab.waw.pl
Tel.: 22 810 80 17

Badania wody
+48 732 080 317
wodawarszawa@mikrolab.waw.pl

Napisz przez formularz

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Czytaj więcej... w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (RODO) wypełniając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzane Twoich danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych Mikrolab Sp. z o.o. ul. Lubelska 5/7, 03-802 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Jednocześnie masz prawo dostępu do swoich danych, poprawienia ich lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Mikrolab Sp. z o.o.

Zapisz się do newslettera

Aby być na bieżąco z informacjami

Zamów rozmowę
Witaj w Mikrolab!

Nasze biuro jest teraz zamknięte. Zostaw nam kontakt do siebie, a skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 4 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Czytaj więcej... w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (RODO) wypełniając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzane Twoich danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych Mikrolab Sp. z o.o. ul. Lubelska 5/7, 03-802 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Jednocześnie masz prawo dostępu do swoich danych, poprawienia ich lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Mikrolab Sp. z o.o.