Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

WYMAGANIA PRAWNE

Badania wody i kryteria oceny wykonywane są zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. „W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ?

Laboratorium wykonuje analizy mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne wody dla:

 • przedsiębiorców i instytucji
 • placówek użyteczności publicznej
 • zakładów opieki zdrowotnej i szpitali
 • klientów indywidualnych

JAKIE BADANIA OFERUJEMY?

Badania mikrobiologiczne w zakresie:

 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C
 • Liczba bakterii Escherichia coli i bakterii grupy coli
 • Liczba enterokoków kałowych Liczbę Clostridium perfringens
 • Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa
 • Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia)
 • Liczba bakterii Legionella

Badania fizyko-chemiczne w zakresie:

 • Mętność
 • Barwa (Pt)
 • Zapach
 • Odczyn (pH)
 • Twardość ogólna (CaCO3)
 • Żelazo ogólne (Fe)
 • Mangan (Mn)
 • Chlorki (Cl)
 • Jon Amonowy (NH4)
 • Azotany (NO3)
 • Azotyny (NO2)
 • Utlenialność (O2)
 • Przewodność elektryczna właściwa (25°C)
 • Siarczany (SO4)
 • Zasadowość ogólną
 • Zasadowość z fenoloftaleiną
 • Wapń (Ca)
 • Magnez (Mg)
 • Wodorowęglany (HCO3)
 • Fluorki (F)
 • Sucha pozostałość
 • Sód (Na)
 • Potas (K)
 • Fosforany (PO4)
 • Krzemionka (SiO2)