O firmie

Elżbieta Seroczyńska
Założycielka, Prezes Zarządu

Powstanie firmy

Laboratorium MIKROLAB powstało w latach dziewięćdziesiątych, kiedy jakość mikrobiologiczna stawała się nieodzownym elementem ogólnego Systemu Zarzadzania Jakością w produkcji kosmetyków oraz gdy zaczęła wzrastać świadomość producentów na temat utrzymania jakości mikrobiologicznej produktów i procesów produkcyjnych.

Rok 2014

Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, Nr AB 1531

Rok 2011

Zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Rok 2009

Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na badanie „badanych produktów leczniczych” (produkty do badań klinicznych)

Rok 2006

Certyfikat GMP wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Rok 2004

Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na badania produktów leczniczych

Rozwój firmy

Obecnie MIKROLAB jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się laboratoriów badawczych. Duże możliwości techniczne, wspierane fachową wiedzą i doświadczeniem świetnie wyszkolonego zespołu, pozwalają na realizację nawet najtrudniejszych prac badawczych. Nieustanny rozwój MIKROLAB przyczynia się do sukcesywnego poszerzania zakresu oferowanych usług.