Monitorowanie środowiska

MONITOROWANIE ŚRODOWISKA WYTWARZANIA, OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I PLACÓWEK BADAWCZYCH

MIKROLAB WYKONUJE MONITORING ŚRODOWISKA W ZAKRESIE:

  • Badania czystości mikrobiologicznej powietrza
  • Badania czystości mikrobiologicznej powierzchni pomieszczeń
  • Badania czystości mikrobiologicznej powierzchni wyposażenia
  • Badania czystości mikrobiologicznej odzieży ochronnej i rąk pracowników

Dowiedz się więcej o:

  • Monitorowaniu środowiska wytwarzania
  • Ocenie czystości mikrobiologicznej powietrza w obiektach użyteczności publicznej

NASZE CERTYFIKATY I ZEZWOLENIA

MIKROLAB posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie (badanie) produktów leczniczych oraz badanych produktów leczniczych (do badań klinicznych) w zakresie kontroli jakości mikrobiologicznej produktów niesterylnych. Certyfikat GMP jest zatwierdzony przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

MIKROLAB posiada Certyfikat Akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, nr Akredytacji AB 1531.